5 vragen over gras voor een succesvolle groenverharding

Het gras dat je gebruikt voor je groenbestrating heeft uiteraard een impact op het eindresultaat. Welke grassoorten kies je best voor je graszadenmengsel? Wat moet je weten voor je gaat inzaaien? En met welk onderhoud moet je rekening houden? We stelden 5 vragen aan grasspecialist Barenbrug.

Welke onderbouw is het meest geschikt voor groenbestrating?

Voor gras is een bodem met zoveel mogelijk organische stoffen en lucht erin ideaal. Zoals akkerbouwgrond, maar helaas is die te zacht om overheen te rijden. Bij een grasbestrating voor een parkeerplaats bijvoorbeeld, wordt vaak een ongebonden steenslag als ondergrond gebruikt. Hierop blijven de stenen goed liggen en deze bodem is stevig genoeg om auto’s en vrachtverkeer te dragen. 

De grond onder de grasbestrating is vaak schraler dan de grond in de stenen. De grond in de stenen moet minimaal een organisch stofgehalte (humusgehalte) van 2 hebben, maar 4,5 tot 7 is voor het gras nog beter. De keuze is afhankelijk van het doel van de stenen. Hoe hoger het organisch gehalte, hoe langzamer het water wordt afgegeven aan de ondergrond. Wordt de gras- of groenbestrating aangelegd om vooral hemelwater sneller af te voeren? Dan kies je beter een organisch stofgehalte van 2.

  • “We werken dus altijd met een mengsel van twee of drie verschillende soorten graszaden. Door met verschillende graszaden te werken kunnen we onvoorziene omstandigheden opvangen. Als de ene soort onverhoopt niet aanslaat, betekent dat niet dat al het gras verloren is.”
    Steve Van de Genachte
    Account Manager Vlaanderen bij Barenbrug
Welke grassoorten zijn geschikt voor berijdbare grasbestrating?

Als er op een dichte bodem wordt gewerkt, is het verstandig te kiezen voor grassoorten met sterke wortels. We adviseren dan een mengsel dat voor een groot deel uit Rietzwenk bestaat. Rietzwenk kenmerkt zich door sterke wortels die 60 centimeter tot 1 meter diep gaan, op zoek naar water. Hierdoor kan Rietzwenk goed tegen droogte en hitte en

hoeft het minder te worden bewaterd. Veldbeemgras staat bekend om zijn herstellend vermogen, zodat na een droge periode licht gekleurd gras snel weer groen wordt. 

We werken dus altijd met een mengsel van twee of drie verschillende soorten graszaden. Door met verschillende graszaden te werken kunnen we onvoorziene omstandigheden opvangen. Als de ene soort onverhoopt niet aanslaat, betekent dat niet dat al het gras verloren is. Voor het gras geldt wel: hoe intensiever het bereden wordt, hoe moeilijker het gras het heeft. Accepteer je dat op de parkeerplaatsen 80% van het gras het goed doet en en af en toe een plantje wegvalt, dan is er geen reden om het niet te doen.

Hiernaast en voorbeeld van een goed graszadenmengsel. De uitgebalanceerde combinatie zorgt voor een uitmuntende tolerantie van droogte en hitte. De zaaidichtheid is afhankelijk van de grootte van het graszaad. Van grof graszaad is 300 kg/ha nodig, van fijn graszaad is 150 kg/ha voldoende.

Tot hoever onder de rand moeten de openingen van grasbestrating worden gevuld?

Vul de grasbestrating met grond tot 1,5 cm van boven. Zaai dan het graszaad erin en bedek dat met een klein laagje zand of gebruik een ingezaaid substraat. De steen zit dan ‘los’ vol. Na het aandrukken is de steen weer tot 1,5 centimeter van boven gevuld. Als het ontkiemde gras dan tussen een wiel en de grasbetonsteen komt, loopt het weer uit. Is de groenbestrating tot aan de rand gevuld, dan is de kans groot dat het plantje kapot wordt gereden en doodgaat. Aanvullend adviseren wij om in elk van de onderliggende lagen rekening te houden met een samenstelling die geschikt is voor grasgroei. 

Wat is een goed moment om gras te zaaien?

Belangrijk bij het inzaaien van gras zijn temperatuur, licht en vocht. Tussen april en oktober is er voldoende licht om de graszaden te laten ontkiemen. Ook de temperatuur zal in deze periode hoog genoeg zijn. Dan moet alleen nog in de gaten worden gehouden dat er voldoende vocht is. In heel droge perioden kunnen de zaadjes wat water toegediend krijgen. Niet te vaak, want de wortels moeten zelf op zoek gaan naar vocht in de grond. 

Zijn de omstandigheden niet helemaal ideaal, dan is dat geen reden tot ongerustheid. De zaadjes ontkiemen weliswaar nog niet, maar zullen dat wel doen zodra alle factoren in orde zijn. 

De eerste kiemen ontstaan na ongeveer twee weken, ervan uitgaande dat er voldoende licht en vocht is. Als de plantjes netjes onder de betonrand zitten, zijn ze na paar weken berijdbaar.

Wat met het onderhoud van grasbestrating?

Met groenbestrating kun je niet veel meer doen dan maaien. Het onderhoud van een groenbestrating hangt af van het gewenste beeld. Wil je het beeld van een berm? Dan is twee of drie keer per jaar maaien genoeg. 

Dat kan met een gebruikelijke grasmaaier, als het mes maar wordt afgesteld op minimaal 3 centimeter vanaf de grond. Hoe meer bladoppervlak er overblijft, hoe minder het plantje in de stress schiet en hoe sneller het gras zich herstelt. 

Als bij het aanleggen een rijk substraat is gebruikt, is bemesten meestal niet nodig. 

Voor de juiste keuze graszaden bij een specifieke locatie of project adviseren wij altijd om contact op te nemen met specialisten in graszaden of substraten.

 

Met dank aan grasspecialist Barenbrug.