Het geheim van een geslaagde waterdoorlatende (groen)verharding

Voor een succesvolle waterdoorlatende verharding heb je meer nodig dan alleen geschikte bestrating. Wil je problemen zoals verzakkingen, breuken en stagnerend water voorkomen? Dan besteed je best ook de nodige aandacht aan de onderbouw. Kies je bovendien voor groenbestrating, dan zijn er nog een aantal zaken van belang met het oog op een succesvolle en duurzame grasgroei. Een ook een minimaal onderhoud is cruciaal voor een duurzame werking.

Als fabrikant krijgen we regelmatig vragen hieromtrent. We onderhouden goede contacten met relevante experts en delen graag de verzamelde kennis.

 • “In de praktijk blijken waterdoorlatende verhardingen wel eens te falen door een foutieve toepassing. Als fabrikant willen we graag onze kennis delen en onze klanten in contact brengen met experts terzake.”
  Yves Lemmerling
  Account Manager Brussel & Wallonië bij STRADUS

De onderbouw: een cruciale succesfactor

Een geslaagd waterdoorlatend concept bestaat uit meer dan alleen bestrating. Afhankelijk van het type ondergrond en de verkeersbelasting moet je je opbouw anders dimensioneren. Denk hierbij aan de onderfundering, de fundering, de straatlaag en de keuze van voegvulling. 

Om problemen zoals verzakkingen, breuken en stagnerend water te voorkomen, verwijzen we naar de richtlijnen van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) die een aantal basisprincipes bevatten die cruciaal zijn voor een correcte toepassing van waterdoorlatende bestrating.

Bekijk ook zeker ons webinar over waterdoorlatende bestrating waar Wietze Claesen van het OCW deze praktische aanbevelingen (in het tweede deel) toelicht.

 • “Al te vaak zien we dat bij het bepalen van de onderbouw te weinig aandacht gaat naar het type ondergrond en de belasting. Dit met het heel wat problemen als gevolg zoals verzakkingen, breuk en water dat helemaal niet infiltreert.”
  Wietze Claesen
  expert terzake bij Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)

Aandachtspunten bij de verwerking van groenbestrating

Als je specifiek aan de slag gaat met groenbestrating, zijn een aantal bijkomende zaken van belang met het oog op een succesvolle en duurzame grasgroei. Het verwerken van groenbestrating vraagt immers de nodige zorg. Je werkt tenslotte met levende materie waarvoor je de ideale omgeving creëert. We schreven enkele verwerkingstips voor groenbestrating uit voor een duurzaam mooi en kwaliteitsvol resultaat. 

 • “Ontwerpers geven ons regelmatig aan liever niet te kiezen voor groenbestrating omdat dit maar tijdelijk mooi groen zou blijven. Bij langdurige droogte moeten we realistisch zijn en zal het gras uiteraard overal tijdelijk verdorren. Besteed je echter voldoende aandacht aan de onderbouw als goede voedingsbodem, het grasmengsel en enig onderhoud? Dan gaat je groenbestrating doorheen de rest van het jaar mooi groen staan.”
  Sven Tilkin
  Product Development Manager bij Stradus

Kies het juiste type waterdoorlatende bestrating

Het soort verkeersbelasting is niet alleen bepalend voor de onderbouw, maar ook voor het type waterdoorlatende bestrating dat zich leent voor jouw ontwerp. Naast de belasting beïnvloeden ook ontwerpvereisten zoals grasgroei, begaanbaarheid, afwerking en combineerbaarheid met andere modellen welk product je best kiest. We ontwikkelden een keuzetool die je helpt in functie van jouw voorkeuren de juiste keuze te maken.

Niet te vergeten: het onderhoud

Waterdoorlatende bestrating heeft weinig onderhoud nodig, maar het minimale onderhoud is wel belangrijk voor een duurzame werking. We geven daarom enkele aandachtspunten mee, conform de richtlijnen van het OCW.

Verhardingen die bestaan uit betonstraatstenen met verbrede voegen of drainageopeningen vragen vooral om degelijk onkruidbeheer. Bij betonstraatstenen in drainerend beton en bij hybride stenen zijn verstoppingen dan weer het grootste aandachtspunt. Die kunnen wel verwijderd worden, bijvoorbeeld met een zoabreiniger. Die reinigt aan de hand van hogedruktechniek en zuigt het vuil op.

Groenbestrating dient – afhankelijk van het gewenste beeld – in bepaalde gevallen gemaaid te worden. Bij intensief gebruik wordt het gras automatisch kort gehouden en is maaien of trimmen meestal niet nodig. Op plekken met minder intensief gebruik, ga je mogelijk maximaal 2 tot 3 keer per jaar moeten maaien of trimmen. Indien gewenst kan je eens per jaar bijmesten (strooien) ter bevordering van een mooi groenbeeld. Bij gebruik van een rijk substraat bij aanleg, zal dit echter niet nodig blijken.