4 tips over substraten voor een duurzame groenbestrating

De onderbouw van groenbestrating moet aan enkele extra vereisten voldoen voor een optimaal groenbeeld en adequate draagkracht en infiltratie. Zo is het gebruik van de juiste substraten van cruciaal belang. Daarom vroegen we een paar tips aan Bart Geerts, specialist in bodem en grond bij TerraViva.

Welke substraten heb je nodig voor een succesvolle groenbestrating?

Bart: “We bevelen aan om te werken met verschillende substraten die elkaar aanvullen. Het bovenste deel van de gebruikelijke puinfundatie kan voor 20 centimeter vervangen worden door een funderingssubstraat en de normale straatlaag van rekerzand met een legbedsubstraat. Ook werk je best met een adequaat grastegelmengsel.”

Wat zijn de kenmerken van een geschikt grastegelmengsel?

Bart: “Een grastegelmengsel bestaat idealiter uit een combinatie van meerdere voorgekiemde graszaden. Het mengsel zorgt dat de grasplant snel wortelt, snel de ruimtes tussen de tegels dicht krijgt, stevig blijft en daarna niet te snel groeit. Bovendien moet het graszaad tegen hitte en droogte kunnen. Het grasmengsel wordt dagvers aangeleverd en moet ook binnen 24 uur verwerkt en – heel belangrijk - bewaterd worden. Je vult het tussen de grasstenen aan tot aan de bovenzijde van de grasstenen.”

“Naast een mengsel met graszaden kan je ook kiezen voor een mix van gras- en klaverzaden of gras- en bloemzaden. Deze zijn tevens berijdbaar.”

“Ook de gekozen bestrating is bepalend bij de keuze van het mengsel. Bij grasbetonproducten met een relatief brede voeg, waar bijvoorbeeld een kindervoet tussen kan, gebruik je idealiter een grasgrindmengsel.”

  • “Een goede groenbestrating heeft een goede ondergrond nodig om de grasplanten voldoende doorwortelbare ruimte te bezorgen en om verzakkingen te vermijden.”

    Bart Geerts
    Specialist in bodem en grond bij TerraViva
Wat is verder het belang van een goede onderbouw?

Bart: “Bij het ontwerp van groenbestrating zoals groene parkeervakken zien de 3D-tekeningen er altijd prachtig strak en groen uit. Maar als het niet goed aangelegd wordt en de grond daardoor verdicht, kan het groen niet goed wortelen en groeien. Een goede groenbestrating heeft een goede ondergrond nodig om de grasplanten voldoende doorwortelbare ruimte te bezorgen en om verzakkingen te vermijden.”

“Wat betreft het legbed ter vervanging van de straatlaag werk je best met een legbedsubstraat dat bestaat uit een homogeen mengsel van berijdbaar fijn gewassen steenslag 4/8, gebroken geëxpandeerde kleikorrels en compost. Het is geschikt voor zware lasten die via de korrelstructuur van het grind overgedragen worden aan de ondergrond. De voedingsgrond (pH 4,5-7) geeft de nodige voeding en doorwortelbare ruimte voor de grasplanten.”

“Het funderingssubstraat is dan weer best opgebouwd uit een lava fractie 16/32, gebakken klei 20/40, teelaarde en compost. De grove fractie zorgt dan voor een hoge draagkracht en een groot waterbergend vermogen. Het mengsel is vorstbestendig en heeft een lage zoutconcentratie. De aanwezige voedingsgrond garandeert een duurzame ontwikkeling van de grasopstand door voldoende voedingsstoffen (pH 4,5-7) en humus. Hierdoor krijgt de grasplant de kans om een wortelpakket van 30 centimeter aan te leggen zonder storende lagen tegen te komen.”

“Opdat het gras niet wordt stuk gereden is een goede verwerking en bewatering van het grasmengsel van belang. Daarna wordt de krimp immers direct in gang gezet en kan je realiseren dat het gras net iets onder de tegel snel en gelijkmatig aanslaat. Omdat het gras net onder de tegel blijft, raakt het dan ook niet beschadigd bij belasting van verkeer.”

Welk maai-advies kan je nog meegeven?

Bart: “Nadat de grasstenen aangelegd zijn, is er in principe weinig onderhoud nodig. Wanneer de gemeente 1 à 2 keer per jaar maait en licht bemest, is dat beter maar het is niet noodzakelijk. Het onderhoud van openbaar groen moet immers praktisch zijn.”

 

Met dank aan Bart Geerts, specialist in bodem en grond bij TerraViva.