Veiligere oversteekplaatsen dankzij reflecterende zebrapadelementen

VOETGANGERSVEILIGHEID OP OVERSTEEKPLAATSEN, EEN HEIKEL PUNT
De voetgangersveiligheid op de Belgische wegen laten vaak nog te wensen over. Volgens een analyse van Touring vorig jaar scoort België wat betreft de verkeersveiligheid van voetgangers zelfs als derde slechtste van West-Europa! De nood aan verbetering van de zichtbaarheid van voetgangers op onze oversteekplaatsen werd door de mobiliteitsorganisatie benadrukt.

Ook in heel wat schoolomgevingen blijkt er nog veel ruimte voor verbetering te zijn. Goed nieuws dus dat Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters recent een bijkomende investering aankondigde van bijna 600.000 euro om 81 schoolomgevingen in 34 gemeenten veiliger te maken. Minister Peeters roept dan ook andere steden en gemeenten op om na te gaan hoe ze veiligheid in de directe omgeving van de schoolpoorten kunnen verhogen en stimuleert dit m.b.v. de subsidie ‘veilige schoolomgeving’. Daarnaast gaat ook specifiek aandacht naar het inspireren en ondersteunen van lokale overheden om naar aanleiding van de coronacrisis maatregelen te nemen voor het verder stimuleren van wandelen en fietsen. Hiervoor werd de toolbox ‘duurzame mobiliteit’ ontwikkeld in kader waarvan besturen nog tot en met 15 juli de tijd hebben om bepaalde subsidies aan te vragen.

VERHOOGDE ZICHTBAARHEID DANKZIJ ZEBRAPADELEMENTEN
Met het oog op veilige oversteekplaatsen ontwikkelde STRADUS binnen haar Street Safe gamma prefab zebrapadelementen met Optilux belijning. De witte vlakken van de elementen zijn voorzien van een Optilux toplaag die  dankzij zijn unieke samenstelling op basis van uiterst witte en reflecterende granulaten het contrast vergroot en zorgt voor een verbeterde zichtbaarheid van de voetgangers. De zwarte delen hebben bovendien een uitgewassen toplaag op basis van natuursteengranulaten (basalt), wat de elementen kleurvast in de tijd maakt.

De zebrapadelementen hebben daarnaast standaard een uitgewassen antislip toplaag, wat ze stroever en dus vlot begaanbaar maakt. Zowel de witte belijning als de zwarte delen zijn antislip. Dankzij de uitgewassen basalt toplaag is het gehele element voldoende stroef voor veilig voetgangersverkeer.


EENVOUDIG IN DE PRAKTIJK
Dankzij het doordachte ontwerp van de zebrapadelementen zijn ze werkbaar voor iedere wegbreedte én makkelijk te plaatsen.

  • Met slechts één product leg je een volledig zebrapad aan. Geen nood meer om afwisselend zwarte en witte stenen of tegels te plaatsen, waardoor meteen ook het risico op verzakkingen verdwijnt.
  • Naast de standaard elementen met een breedte van 1 meter zijn ook passtukken verkrijgbaar. Dit maakt de elementen toepasbaar voor iedere wegbreedte. De lengte van de witte lijnen bedraagt 3 meter overeenkomstig een standaard zebrapad. Op aanvraag zijn kunnen we ook langere elementen leveren voor bijvoorbeeld de aanleg van vlinderzebrapaden
  • De prefab elementen zijn snel en eenvoudig te plaatsen, ongeacht het wegprofiel (dakprofiel of aflopen naar één zijde). Zowel het laten aansluiten van de elementen in een verharding met kleinschalige materialen als het inwerken ervan in een rijweg in asfalt is mogelijk.
  • Plaatsingsvoorschriften zijn vrij verkrijgbaar en quasi identiek aan de reeds gekende prefab verkeersdrempels. De zebrapadelementen zijn overigens perfect combineerbaar met onze verkeersdrempels voor de realisatie van een verhoogde oversteekplaats.
  • Geen risico op beschadiging of vervuiling van de witte belijning tijdens plaatsing. De witte belijning is immers volledig omrand met een zwarte (antislip-) toplaag.
  • De elementen kunnen tot slot iedere verkeersbelasting weerstaan dankzij hun dikte van 16 cm en een wapening in de onderbeton.

Kortom, met onze zebrapadelementen slaan we twee vliegen in één klap. Naast de verhoging van de verkeersveiligheid op oversteekplaatsen voor voetgangers zijn de elementen immers zeer werkbaar in de praktijk. Meerdere gemeentebesturen zijn reeds overtuigd en pasten de elementen toe, dit zowel in schoolomgevingen als daarbuiten.

Ook stenen, boordstenen en andere verkeerselementen uit ons gamma zijn mogelijk met eenzelfde Optilux toplaag.

Interesse in ons Optilux gamma? Neem contact op met één van onze collega’s.