Onze bijdrage aan een leefbaarder Brussel dankzij boottransport

Ondanks uitdagende tijden blijven onze sterke partnerships intact. Vandaag leveren we opnieuw via boottransport onze afgewerkte producten aan in Brussel. Dit voor klant Eurovia en in samenwerking met transportpartner Shipit. Het gaat om 700 ton bestratingsmateriaal, equivalent aan 28 vrachtwagens. Onze ambitie is om op jaarbasis 800 vrachtwagens met onze producten minder naar Brussel te laten rijden.

BRUSSELSE MOBILITEIT EN LEEFBAARHEID CENTRAAL
In september 2019 ging het innovatieve Brussels Construction Consolidation Centrum (BCCC) van start. Dit BCCC zal de komende 3 jaar nieuwe concepten in de praktijk brengen voor de consolidatie en distributie van bouwmaterialen in Brussel waarbij het o.a. gebruikt maakt van innovatieve en alternatieve mobiliteits- en logistieke oplossingen. Dit met als doel de mobiliteit en leefbaarheid in onze hoofdstad te verbeteren, een grote uitdaging gezien de facelift die de Brusselse ring de komende jaren ondergaat.

Transportpartner Shipit, gespecialiseerd in vergund vervoer van grote volumes bulk- en palletladingen, zette zijn schouders mee onder dit initiatief en organiseert boottransport, stockage en verdere verdeling van bouwmaterialen. In kader van hun samenwerking met onze klant Eurovia Belgium sloten wij ons als leverancier graag aan.

JAARLIJKS 800 VRACHTWAGENS MINDER RICHTING BRUSSEL
Op dinsdag 17 september vond een eerste boottransport met 1000 ton afgewerkte producten plaats op het traject Gent-Brussel. ​Hiermee haalden we in keer 40 vrachtwagens van de baan.

​In navolging van dit geslaagde pilootproject organiseren we op dinsdag 21 april het 2de boottransport voor Eurovia via onze binnenwateren. Dit keer laadt Shipit niet in Gent, maar uitzonderlijk op onze vestiging in Zolder. 700 ton bestratingsmateriaal, oftewel een equivalent van 28 vrachtwagens, zal zo per schip reizen naar het centrale depot van Eurovia in de Brusselse haven.  De producten – ca. 3000 m² betonstraatstenen en 1470 ml lineaire elementen - zijn bestemd voor diverse werven in de Brusselse regio.

Onze ambitie is om binnen dit duurzaam partnership op jaarbasis 800 vrachtwagens minder naar Brussel te laten rijden en zo ons steentje bij te dragen aan een groener en leefbaarder Brussel.

EEN STAPJE VOORUIT BINNEN ONZE VISIE OP DUURZAAM TRANSPORT
Iedere dag zijn er heel wat vrachtwagens op de baan om onze grondstoffen tot bij ons te brengen en onze eindproducten tot bij de klant te transporteren. Binnen onze groep wordt daarom actief gewerkt aan initiatieven ten behoeve van een efficiënt en duurzaam transport. Zo zetten we al jaren lichte vrachtwagens in om de CO2-uitstoot van onze transporten te beperken.  Ook kijken we voortdurend hoe we meer grondstoffen met binnenschepen via de waterwegen kunnen laten aanleveren op onze vestigingen.

Met bovenstaande partnership focussen we op het verder verduurzamen van het vervoer van onze afgewerkte producten. We hopen in de toekomst nog meer te kunnen inzetten op deze alternatieve vervoersmodus. Want meer goederenvervoer over onze waterwegen is een zegen voor mobiliteit en klimaat!