Lichtreflecterende bestrating

Optilux, en je bent gezien!

Deze lijnvormige elementen, stenen, tegels en verkeerselementen in beton voorzien van een deklaag met hoge reflectiewaarden, verhogen het zicht én de zichtbaarheid voor weggebruikers op kruispunten, op- en afritten, oversteekplaatsen en fietspaden. Optilux draagt niet enkel bij tot de veiligheid op onze wegen, maar ondersteunt ook de werking van de openbare verlichting, wat op zijn beurt een energiebesparing met zich meebrengt. 

Ons gamma

Bekijk ons gamma lichtreflecterende bestrating op onze productzoeker: