Park Piot: van grijze zone naar groen paradijs

Nadat het schoolbestuur van het Heilig Graf een subsidie voor ontharding in de wacht sleepte, kregen de plannen om de buitenruimte te ontharden en enkele gedateerde gebouwen te vervangen een duwtje in de rug. De buitenruimte, die de naam Park Piot kreeg, onderging een metamorfose van een grijze zone tot een groen paradijs dat een actieve, rustige en educatieve zone combineert. Milo Keunen, stedenbouwkundig architect bij OM/AR architecten, licht hieronder het creatieve ontwerp toe. 

Het project scoorde ook een nominatie voor de Febe Elements Awards in de categorie Precast in Landscape. Te midden van al het groen schittert immers een slimme mix van zowel verhardingsmaterialen als straatmeubilair in prefab beton. 

Het plan: integratie van de kloostersite in de school

Nadat de laatste zusters in 2012 het voormalige klooster Heilig Graf verlieten, nam de school het beheer van de site in het midden van de stad en gelegen naast de school over. 

Milo“Het Heilig Graf besloot na de overname een masterplan te laten opmaken om de vrijgekomen kloostersite met een oppervlak van 5 hectare beter met de school te integreren en zo de school klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst.”

Het resultaat: een groene, multifunctionele oase binnen de stad

Een onthardingspremie die werd uitgeschreven voor de site zorgde ervoor de plannen in een stroomversnelling kwamen. Men startte met de afbraak van een aantal gedateerde schoolgebouwen, waardoor een aanzienlijk deel van de historische kloostersite werd onthard en enkele waardevolle gevels terug in het zicht kwamen. 

Milo: “De vrijgekomen ruimte bood opportuniteiten voor de creatie van een aangename en multifunctionele leef- en leeromgeving. De belangrijkste aandachtpunten tot het realiseren van deze open ruimte waren het herstellen van de zichtassen en het verhogen van de toegankelijkheid van de site door het gebruik van functionele circulatielijnen. Het resultaat weerspiegelt zich als ‘Park Piot’, waarmee een waardevol stukje buitenruimte binnen de stad Turnhout is hersteld en als een groene oase opnieuw actief deel uitmaakt van het stadsweefsel.”

  • “Naast het karaktervolle beeld dat we voor ogen hadden, was betaalbaarheid uiteraard ook een belangrijk gegeven. Wij zijn dan ook heel blij dat we samen met Stradus door gebruik van standaardoplossingen uit hun gamma toch een ontwerp op maat van de site konden realiseren.”
    Milo Keunen
    Stedenbouwkundig architect bij OM/AR Architecten

Karaktervol ontwerp met een betaalbare uitwerking

Bij de uitwerking van de plannen mocht Stradus actief meedenken bij de materialisatie van het ontwerp. Door de creatieve toepassing van een reeks producten uit ons standaard assortiment slaagden we er samen in een bijzonder karaktervol ontwerp op budgettair haalbaar te maken. 

Milo: “We hadden een sterk beeld voor ogen dat past binnen een duidelijk vooropgestelde visie. De materiaalkeuze en de toepassing ervan spelen daarbij uiteraard een grote rol gezien vorm, textuur en kleur een beeld mee karakter geven. Uiteraard was betaalbaarheid ook een belangrijk gegeven. Wij zijn dan ook heel blij dat we samen met Stradus door gebruik van standaardoplossingen uit hun gamma toch een ontwerp op maat van de site konden realiseren.” 

Mix van betonproducten: het antwoord op esthetische en functionele vraagstukken

Een slimme mix van verhardingsmaterialen en straatmeubilair biedt te midden van al het groen het antwoord op esthetische zowel als enkele functionele uitdagingen.  

Milo: “Park Piot kent drie zones: een actieve, een educatieve en een rustige zone die - in relatie tot de omliggende gebouwen - bij de behoeften van de school, de leerlingen of breed gebruik passen. De zone rondom de geschakelde betonnen zitelementen (uit het gamma solids),  die je vindt tussen de verharde zone en de grasvlakte, doen dienst als een ruimte voor podiumkunsten. De zitelementen zelf worden daarbij ingezet als afgebakende tribune.”

“Het park wordt deels getypeerd door zijn hellend karakter. Brede boordstenen worden daarbij ingezet als speels en gangbaar lineair element om dit hoogteverschil te versterken. Daarnaast biedt de terrasvorming de nodige ruimte voor de leerlingen om te ontspannen en te genieten van het omliggende groen.”

 

“Als groene oase binnen het stedelijk weefsel van Turnhout geeft het park ook een antwoord op de toenemende waterproblematiek. Belangrijk hierbij was voor de verharde stukken terrein te kiezen voor adaptieve materialen. Door het gebruik van groenbestrating in formaat 60x30x16 kan het water zoveel mogelijk infiltreren. Bovendien zorgt het voor een subtiele overgang naar de aanliggende gesloten betonstraatstenen in hetzelfde formaat en wordt er tegelijkertijd een draagvlak gecreëerd om een tijdelijk podium te plaatsen.” 

“Het ontwerp houdt rekening met het rijkelijk patrimonium van het Heilig Graf. Door de afbraak van een aantal schoolgebouwen kwamen enkele waardevolle gevels terug in het zicht. Het ritme en de vorm van de vlakke vloerplaten 200x100 cm die – afgewisseld met een grasvoeg - als wandelpad de grasvlakte doorkruisen, zorgen ervoor dat deze gevels extra in de kijker worden gezet. Bovendien zorgt het voor een functionele verbinding waarbij het groene karakter behouden werd dankzij het doorlopende gras.”

 

Genomineerd voor de Febe Awards

Alle betrokken partners zijn terecht trots op deze realisatie en we danken hen voor de aangename samenwerking. Ook het schoolbestuur én de leerlingen van het Heilig Graf reageerden zeer positief op de nieuwe buitenruimte. Als kers op de taart onthaalde ook de jury van de Febe Elements Awards 2023 het project zeer warm en nomineerde men het zelfs binnen de categorie Precast in Landscape. 

 

Met dank aan Milo Keunen (stedenbouwkundig architect), Marc van Hove (stedenbouwkundig architect) en Dries Anthonissen (bouwkundige) van OM/AR architecten voor hun bijdrage aan dit artikel. En uiteraard ook aan aannemer M.C.M. BV die het ontwerp tot in de kleinste details wist om te zetten tot een geslaagde realisatie.