Marlux-Stradus tekent het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO)

Duurzaam ondernemen is verankerd in de toekomstvisie van Marlux-Stradus. In september ondertekende Marlux-Stradus daarom ook het Voka Charter Duurzaam ondernemen (VCDO). 

 

Deze maand finaliseren we een actieplan op maat met 30 actiepunten die we de komende 3 jaar zullen oppakken. Die actiepunten zijn gekoppeld aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en worden jaarlijkse beoordeeld door een team van onafhankelijke deskundigen. 

Mede door dit engagement trachten we als organisatie onze MVO-doelstellingen gestructureerd en versneld uit te rollen.