Hydro Store+: waterdoorlatende bestrating met ongezien gebruikscomfort

Bij de inrichting van publieke ruimtes staan veiligheid en gebruikscomfort centraal. Maar ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Hydro Store+ is de eerste waterdoorlatende bestrating die een antwoord biedt op al deze eisen en zo een weg baant voor tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden van waterdoorlatende bestrating. 

Door zijn hybride samenstelling, met een gesloten deklaag, een smalle voeg en een poreus onderbeton, zorgt Hydro Store+ voor uitstekende infiltratie én hoog gebruikscomfort. Het resultaat? Dat mag dankzij de verschillende formaten, kleuren en afwerkingen gezien worden.

Contacteer ons
 

Nieuwe toepassingsmogelijkheden

Tot voor kort was het bijna onmogelijk om winkelwandelstraten, pleinen, speelplaatsen of parkings in te richten met waterdoorlatende bestrating, zonder in te boeten aan comfort. Denk aan poreuze stenen, die niet sterk genoeg zijn voor eventuele verkeers- en wringbelasting. Of stenen met een verbrede voeg of drainageopeningen, die leiden tot minder comfort en veiligheid. 

Met Hydro Store+ hoef je niet meer te kiezen tussen waterdoorlatendheid en comfort. Hij combineert namelijk het beste van 2 werelden: het duurzame aspect van waterdoorlatende bestrating en het comfort van klassieke gesloten bestrating. Dat maakt van Hydro Store+ de ideale verharding voor publieke ruimtes. 

Download de brochure

“We kozen voor Hydro Store+ voor deze school omwille van de goede drainering en de esthetische en vlakke afwerking. In tegenstelling tot de klassiekere types, die ofwel ruw zijn ofwel een brede voeg hebben, is Hydro Store+ perfect voor schoolomgevingen. Het resultaat oogt ook als een gesloten, vlakke speelplaats, zoals we die kennen van vroeger.”
Jan Wijckmans
Ingenieur-architect/bestuurder bij Wijsch Multiprofessionele Architectenvennootschap

Gebruikscomfort voor iedereen

De gesloten deklaag met microvelling en de smalle voeg zorgen voor ongezien gebruikscomfort en meer veiligheid. Zo kan je er vlot op stappen, ook met hakken, en er makkelijk overgaan met winkelkarretjes, kinderwagens en rolstoelen. Daarbij komt dat ook het rolgeluid minimaal is. Dat maakt de omgeving heel wat aangenamer.

Dit gebruikscomfort werd ook bevestigd door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). Hydro Store+ werd getest met hun sensorische meetrolstoel en behaalde een uitstekende score. De officiële resultaten van die testen kan je opvragen bij je STRADUS-contactpersoon.

Innovatieve waterinfiltratie

Hydro Store+ heeft een microvelling van 1/1 mm en een verjonging aan de bovenzijde. Na plaatsing resulteert dat in een smalle opening in het loopvlak. Die is niet breder dan 6 mm en dus veel smaller dan bij betonstraatstenen met een verbrede voeg of drainageopeningen. Neerslag duikt via de minimale voeg tot onder de sierdeklaag en infiltreert zo in het poreuze onderbeton. De animatie hiernaast toont je de werking van Hydro Store+.

“Hydro Store+ levert uitstekende prestaties. Die werden ook bevestigd door het onderzoek van het OCW. De steen behaalt resultaten die ruimschoots boven 540 l/s/ha liggen. Dat is de norm voor bijvoorbeeld poreuze stenen. Hydro Store+ is dan ook even performant als standaard poreuze betonklinkers en stenen met verbrede voeg.”

Sven Tilkin
Product Development Manager bij STRADUS
Performantie getest en bewezen

Dat dit systeem werkt, werd bewezen door verschillende testen, waaronder die van het OCW. Zij vergeleken Hydro Store+ met standaard poreuze betonstraatstenen en betonstraatstenen met verbrede voeg. Elk type steen onderging meerdere testen. 

Daaruit bleek dat Hydro Store+ ruimschoots voldoet aan de norm van 540 l/s/ha die gehanteerd wordt binnen PTV126 voor poreuze waterdoorlatende bestrating. Zonder vervuiling scoort Hydro Store+ met een factor 20 beter dan die norm. Met vervuiling scoort hij nog beter, met een factor 10. De steen is ook even performant als de 2 andere types.

Download hier een beknopt overzicht met de technische vereisten waaraan Hydro Store+ voldoet, inclusief een samenvattende beschrijving van de testen en de resultaten van het OCW. Wil je graag het volledige overzicht van testresultaten? Neem dan contact op.

Hydro Store+ voldoet dus aan alle kwaliteitseisen van de geldende norm voor waterdoorlatende betonverhardingen. Maar door zijn hybride opbouw (met gesloten deklaag en waterdoorlatend onderbeton) valt hij niet onder een van de bestaande productgroepen, namelijk betonstraatstenen met verbrede voeg en/of drainageopeningen en poreuze betonstraatstenen. 

Om een PTV126-certificatie mogelijk te maken, legden we eind 2021 het concept van Hydro Store+ voor aan de technische commissie STC1, die waakt over PTV126. STC1 stelde de expertengroep EGE11 aan om dit nieuwe hybride model te onderzoeken en advies te geven over een eventuele opname in PTV126.

Ondertussen werd dit advies alsook de herwerkte norm (met toevoeging van een nieuwe hybride categorie) goedgekeurd door STC1 en staat de publicatie van deze ‘nieuwe’ norm nog gepland voor het einde van 2022.

We verwelkomen begin 2023 dan ook graag Hydro Store+ binnen ons uitgebreide assortiment van waterdoorlatende oplossingen met het BENOR-keurmerk.

Hoogwaardige afwerking

Met Hydro Store+ kan je ook rekenen op een esthetische meerwaarde. De steen is namelijk verkrijgbaar in verschillende formaten, kleuren en afwerkingen. Zo creëer je een unieke inrichting voor elke publieke ruimte.

Momenteel is Hydro Store+ beschikbaar in volgende formaten en afwerkingen. Uiteraard voorzien we in de nabije toekomst de nodige uitbreidingen. We kunnen ook formaten en afwerkingen voorstellen per project.

•    Formaten: 22 x 11 x 8 cm, 22 x 11 x 10 cm en 22 x 22 x 8 cm
•    Afwerkingen: niet-nabehandeld en uitgewassen

Meer info vind je in onze productzoeker.

 

Aandachtspuntje bij de praktische verwerking

Hydro Store+ laat zich even eenvoudig plaatsen als standaard betonstraatstenen en de gekende waterdoorlatende betonstraatstenen. Door de minimale velling van de klinker moet je wel voorzichtig te werk gaan bij het aftrillen: voorzie de trilplaat altijd van een rubberen mat om de stenen te beschermen.

“Visueel is Hydro Store+ te vergelijken met gelijkaardige niet-waterdoorlatende klinkers. De stenen zijn ook even makkelijk te plaatsen als klassieke klinkers van 20 x 20 of 22 x 22 cm. Het aftrillen vraagt om wat extra aandacht, maar na de eerste paar meters hadden we ook dat onder de knie.”
Adrien Daga
Projectleider bij Eurovia Belgium

Winnaar Techni-Mat Audience Award 2022

Hydro Store+ maakt ook heel wat experts in de sector enthousiast. Dat bleek onder andere op 9 en 10 maart 2022 tijdens Techni-Mat, toen Stradus de Audience Award in ontvangst mocht nemen voor Hydro Store+. Daarnaast behaalde de klinker een eervolle 2de plaats in de categorie Sustainability, na het oordeel van een onafhankelijke jury. 

Meer info?

Download hierboven de brochure of contacteer ons. Wij helpen je graag verder.