Provincie
Limburg
Plaats
Tessenderlo
Realisatiedatum
september 2011
Opdrachtgever
Gemeente Tessenderlo
Ontwerper
Antea Group
Aannemer
Huijbregts Wegenbouw

Recentelijk werd de schoolomgeving op de kruising van de Heilig Hartlaan en de Stationsstraat te Tessenderlo volledig heringericht. Deze renovatie – uitgevoerd door Huijbregts Wegenbouw - sloot aan op de herinrichting van de Grote Markt en de centrumstraten. Bijgevolg werd ervoor gekozen de materiaalkeuze van deze aansluitende straten door te trekken naar de schoolomgeving. Zo werd in de Stationsstraat, die fungeert als één van de centrumstraten, geopteerd om de aanzet van het wildverband door de trekken naar zowel voet- als fietspaden. Deze functionele gebruikerszones zijn nu duidelijk van elkaar onderscheiden door het gebruik van een uitgewassen steen in wildverband, respectievelijk in de kleuren grijs en rood.

Ter hoogte van de schooltoegang werd hier volgens Carolien Haijen van de Antea Group, verantwoordelijk voor het ontwerp, bewust van afgestapt. Voor de inrichting van het pleintje voor de school werd immers gewerkt met strakke, grootformaat tegels. Mevrouw Haijen motiveert deze keuze als volgt : ‘De zone voor de school die voorheen enkel bestond uit een grasveld met enkele solitaire planten en omzoomd was door een laag muurtje moest plaats ruimen voor een pleintje dat niet enkel als wachtruimte gebruikt kan worden bij het begin en einde van het school, maar dat ook als aangenaam rustpunt en ontmoetingsruimte voor de voorbijgangers functioneert. De strakke tegels in het formaat 100x100 cm zorgen voor een duidelijk contrast met het voetpad. Op die manier wordt de ruimte als plein naar voor geschoven in plaats van de indruk te wekken van een brede voetgangerszone. Daarnaast geeft de eenvoudige belijning van de verharding de nodige ‘rust’ aan de ruimte.’

In dit project werd gewerkt met de SAXUM variant van de grootformaat tegel 100x100 cm, zijnde een uitgewassen uitvoering. Om het speelse karakter van de omgeving verder te benadrukken werd geopteerd voor een combinatie van grijs en zwart, waarbij de zwarte tegels minder talrijk zijn en volgens een willekeurig patroon over het pleintje verspreid werden.

De op maat gemaakte zitbanken werden bovendien afgestemd op het tegelformaat om het geheel als een puzzel in elkaar te laten schuiven. Het onderling afstemmen van alle elementen – verharding, straatmeubilair, verlichting en beplanting – resulteert volgens Mevrouw Haijen in een aangenaam ontmoetings- en verblijfspleintje zowel tijdens als buiten de schooluren. Getuige hiervan bijgevoegde beelden.