Toenemende belasting en gevaar

Street Safe toenemende belasting en gevaar

De belasting van onze wegeninfrastructuur neemt voortdurend toe. En hiermee ook het gevaar dat we als weggebruiker lopen. Bijgevolg winnen verkeersveiligheid en mobiliteit steeds meer aan belang. De publieke ruimte heeft bovendien een sociale rol. Ze moet daarom veilig en toegankelijk zijn voor iedere gebruiker.

Veilig op weg

Street Safe veilig op weg

Binnen het gamma met de naam Street Safe ontwikkelt Stradus allerhande oplossingen ten voordele van de verkeersveiligheid en mobiliteit. Prefab oplossingen uit beton overeenkomstig de geldende wetgeving en gericht op de meest actuele verkeersthema’s. Denk hierbij aan de nood aan complete rotondes, overzichtelijk parkeren, toegankelijke bushaltes en verkeersremmende oplossingen.