Aankondiging prijstoeslagen met ingang vanaf 21/04/2022

Hieronder meer info inzake de prijstoeslagen die wij vanaf 21/4/2022 zullen hanteren.

De afgelopen weken hebben wij van al onze leveranciers berichten ontvangen dat zij met onmiddellijke ingang onze inkoopprijzen zullen herzien: cement, zand, grind, kleurstoffen, hulpstoffen, hout, plastic, staal. Een energiecrisis gedreven door de oorlog in Oekraïne zet een golf van ongeziene prijsverhogingen in gang. Daarnaast komen nu ook de beschikbaarheden van meerdere materialen onder druk te staan. Een kostenstijging van deze omvang hebben wij ten tijde van de communicatie voor de verkoopprijzen 2022 in oktober 2021 niet kunnen voorzien. Wij accepteren een gedeelte van de stijging als normaal ondernemersrisico maar zijn dit stadium inmiddels ruimschoots voorbij.

Tot nu toe hebben wij deze extra kosten voor eigen rekening genomen. De extreme situatie met de prijsstijgingen duurt echter voort, waarbij het einde nog niet in zicht is. Wij zijn nu genoodzaakt om de verder stijgende kosten, in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden, aan u door te berekenen om de continuïteit, verwachte kwaliteit en beschikbaarheid van onze producten te waarborgen.

We hebben besloten om te werken met 2 toeslagen, om u op een zo transparant mogelijke manier onze kosten door te belasten. Dit doen we zolang dit nodig is en stoppen we zodra dit kan.

We voeren een dieseltoeslag in op alle leveringen vanaf 21/04/2022 , om de gestegen dieselprijzen van het uitgaande en inkomende transport van goederen af te dekken. De toeslag is gekoppeld aan een onafhankelijke index. Het mechanisme dat we toepassen om de toeslag te bepalen vindt u hieronder.

Verder voeren we een energietoeslag in op alle leveringen vanaf 21/04/2022, om de gestegen kosten die onze grondstoffenleveranciers deels vast, deels variabel, aanrekenen af te dekken. De toeslag is gekoppeld aan een onafhankelijke index. Het mechanisme dat we toepassen om de toeslag te bepalen vindt u hieronder.

Door deze toeslagen, die we beschouwen als kosten wegens onvoorziene omstandigheden,  apart en transparant te vermelden op de factuur verwachten wij dat u deze bespreekbaar kan maken bij uw opdrachtgever.

Wij begrijpen dat deze maatregelen impact hebben. Onze accountmanagers staan voor u klaar om deze brief en andere vragen toe te lichten. Wij hopen net zoals u dat  ‘normale omstandigheden’ snel terugkeren. Ook in deze uitzonderlijke tijden, danken wij u voor het vertrouwen.

Dieseltoeslag

De dieselprijs varieert met de dag. Wekelijks zullen wij de dieseltoeslag opnieuw vaststellen en communiceren op onze website. Leidraad voor de bepaling van de dieselprijs is het officiële tarief voor diesel B7, gecommuniceerd door de Belgische Federale Overheid, exclusief BTW. Dit tarief is hier te consulteren.

De toeslag is gebaseerd op het prijspeil van diesel op 1-1-2022. De dieselprijs op vrijdag is bepalend voor de dieseltoeslag in de week erna. Wanneer de dieselprijs onder 1,45€ zakt, is de toeslag 0€. Iedere week wordt de actuele toeslag bepaald en gepubliceerd op deze pagina.

Wij rekenen het opslagpercentage voor af fabriek en franco werk om naar een bedrag per ton gereed product. Op uw afleverbon ziet u het aantal gereden tonnen. Op de factuur ziet u het totaal bedrag dieseltoeslag per levering. 

Energietoeslag

De energietoeslag bestaat uit een vast deel van 5,37€ en een variabel deel, waarbij het variabele deel gekoppeld wordt aan de gemiddelde maandelijkse energieprijs voor elektriciteit op basis van de Spot Belix. De prijs kan hier gevolgd worden.

De elektriciteitsprijs van de afgelopen maand is bepalend voor de energietoeslag voor de volgende maand. Iedere maand wordt de actuele toeslag bepaald en gepubliceerd op deze pagina.

Wij rekenen het opslagpercentage om naar een bedrag per ton gereed product. Op uw afleverbon ziet u het aantal gereden tonnen. Op de factuur ziet u het totaal bedrag energietoeslag per levering. 

Illustratie: in maart 2022 bedroeg de elektriciteitsprijs 265,71 €/MWh en bedraagt de toeslag voor de maand april 2022 6,95€ per ton. De verwachte waarde voor de maand april ligt voorlopig op 193,09 €/MWh.

Downloaden?

Klik hieronder om deze aankondiging als pdf te bekomen.