Aanvullende verkoopsvoorwaarden

Alle verbintenissen tussen onze klanten en Stradus zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden, voor zover er niet schriftelijk van afgeweken wordt. Tevens erkent de koper of opdrachtgever af te zien van eventuele bestaande eigen algemene voorwaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen in onze catalogus en prijslijst.

ALGEMEEN

 • Prijsstelling: Deze prijslijst is geldig vanaf 01/01/2019 en vervangt alle vorige prijslijsten. Alle in deze prijslijst genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Stradus is gerechtigd de vermelde prijzen tussentijds te wijzigen en is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten in deze prijslijst. Producten waarvoor geen prijs vermeld staat in deze prijslijst, worden op aanvraag per project verstrekt. Alle afhalingen en leveringen vinden plaats onder toepassing van de ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.
 • Geldigheid: De genoemde prijzen gelden voor levering per volle vracht op de werf of depot in België. Voor afhalingen op een depot van Stradus wordt een afhaalvergoeding in mindering gebracht ten bedrage van 2,85 €/ton.
 • Betalingsvoorwaarden: De klantspecifieke betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de offertes en orderbevestigingen zijn van toepassing.
 • Toeslagen: Alle toeslagen voor onvolledige vrachten, retour van materialen en pallets, wachttijden bij het lossen, onvolledige verpakkingen e.a. worden vermeld in de LOGISTIEKE VOORWAARDEN.
 • Instelkosten voor bestratingsproducten:Voor het in productie nemen van kleine hoeveelheden, speciale orderproducten en spoedbestellingen gelden volgende voorwaarden: Voor deze producten dienen de hoeveelheden nauwkeurig te worden bepaald en de bestelde hoeveelheid moet volledig afgenomen worden. Bij het einde van het werk zullen niet afgenomen hoeveelheden aangerekend worden. Deze producten blijven gedurende 3 maanden na het einde van het werk als eigendom van de koper op onze terreinen ter beschikking. Als de te produceren hoeveelheid kleiner is dan onderstaande minimum hoeveelheden wordt er steeds 625 € instelkosten aangerekend. Minimum hoeveelheden:
  • Stenen: 500 m²
  • Tegels: 500 m²
  • Lineaire elementen: 250 lm
 • Kleurvoorwaarden voor bestratingsproducten: Onze producten worden enkel met natuurlijke grondstoffen geproduceerd, zodoende zijn kleurverschillen in éénzelfde product niet geheel uit te sluiten. Deze kleurverschillen zijn nooit grond voor weigering van onze producten of voor prijsvermindering. Een goede kleurnuancering wordt bekomen vanaf 30 m² en indien men de producten mengt uit minstens 3 pakken. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitslag aan de oppervlakte van betonproducten optreden. Hierdoor wordt de kwaliteit van het product in geen enkel opzicht beïnvloed. Door regen en gebruik verdwijnt deze klakuitslag binnen afzienbare tijd. Kalkuitslag is derhalve geen grond voor weigering van de producten of voor prijsvermindering.

LOGISTIEKE VOORWAARDEN

Afhalingen

 • Hoe bestellen?
  Om een vlotte afhaling van de door u gewenste materialen op onze terreinen te garanderen, vragen wij u om bestellingen minimum 24u op voorhand schriftelijk (per fax of mail) door te geven. Gelieve het offerte- of ordernummer, de laadplaats en het tijdstip van afhaling duidelijk te vermelden.
 • Wijzigingen en annuleringen
  Afhalingen voor een volgende werkdag kunnen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden ná 14 u. Alle kosten door laattijdige wijzigingen of annuleringen worden doorgerekend aan de klant.
 • Risico
  Bij afhaling van goederen op onze bedrijfsterreinen is Stradus niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen.

Leveringen

 • Hoe bestellen?
  Om een stipte levering van de door u bestelde materialen te garanderen, vragen wij u om alle bestellingen schriftelijk (per fax of mail) door te geven: bestellingen van volle vrachten bestratingsproducten minimum 48u op voorhand plaatsen, leveringen voor het 1ste werk (lossen tussen 7u en 9u ’s morgens) altijd vóór 10u de dag ervoor doorgeven.
  Levertermijnen worden door de Stradus dispatching steeds naar best vermogen bepaald afhankelijk van de beschikbaarheid van vrachtwagens.
  Gelieve het gewenste tijdstip van levering, het leveradres alsook de contactgegevens (telefoon- en/of GSM-nummer) van de plaatser, werfleider of de klant steeds duidelijk te vermelden.
 • Wijzigingen en annuleringen
  Leveringen voor een volgende werkdag kunnen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden nà 14 u. Alle kosten door laattijdige wijzigingen of annuleringen worden doorgerekend aan de klant.
 • Toeslagen onvolledige vracht bestrating
  Per levering wordt een toeslag aangerekend bij elke onvolledige vracht:

Vracht minder dan 6 ton

€ 120

Vracht meer dan 6 ton maar minder dan 23 ton

€ 60
 • Toeslagen extra losplaats
  Voor meerdere losplaatsen bij leveringen gelden volgende toeslagen:

De 1ste losplaats

Geen toeslag

Extra losplaatsen

€ 60
 • Toeslagen wachttijd bij het lossen
  Indien er wachttijden voorkomen bij het lossen van de goederen op de plaats van de bestemming gelden volgende toeslagen voor elk type vrachtwagen:

  Wachttijd minder dan 30 minuten

  Geen toeslag

  Wachttijd meer dan 30 minuten

  € 15/15 minuten

Retours

 • Retour van producten bestrating
  Materialen worden enkel retour genomen na akkoord van Stradus en dat onder volgende voorwaarden:
  • De materialen zijn onbeschadigd en in originele, niet aangebroken verpakking.
  • De materialen zijn maximaal 3 weken voorheen geleverd of afgehaald.
  • De producten zijn courante voorraadproducten (geen producten die op bestelling gemaakt zijn).
 • Toeslagen retour van materialen
  • Administratieve toeslag: 12,5 € per retourlading
  • Transporttoeslag: wordt bepaald door Stradus dispatching rekening houdend met gewicht en afstand.

Producten op bestelling gemaakt:
Producten die op de offerte en orderbevestiging voorzien zijn van *** zijn niet courante producten en worden enkel op bestelling geproduceerd. Deze producten dienen in hun totaliteit afgenomen te worden en retours van deze producten worden niet aanvaard.

 • Retour van waarborgpallets
  Waarborgpallets worden enkel retour genomen en aan 11,5 euro/stuk gecrediteerd na controle door een externe en onafhankelijke firma. Om een grote uitval van palletten uit te sluiten dient men bij de retour rekening te houden met volgende punten: 
  • de pallets zijn EURO of waarborgpallets met de originele identificatie
  • de pallets worden in goede staat en per soort zorgvuldig gestapeld retour geleverd.
Omschrijving Afmeting Waarborg Identificatie op pallet
EURO waarborgpallet 120 x 80 € 12,50 EURO
Waarborgpallets   € 12,50  
Wegwerppallet Diverse geen waarborg geen identificatie
 • Retour bij levering
  Indien bij levering van materialen op plaats van bestemming andere materialen of waarborgpallets retour dienen te gaan naar Stradus dan wordt dit duidelijk vermeld op de bestelling. Enkel na akkoord van de Stradus dispatching zullen deze retour genomen worden, afhankelijk van de routeplanning van de vrachtwagen.

KLACHTEN

 • Melding logistieke klacht
  Problemen bij levering (verkeerd tijdstip, wachttijden, e.a.) dienen ten laatste 24u na levering gemeld te worden bij de Stradus dispatching. Mogelijke kosten door logistieke klachten dienen steeds aangetekend te geschieden.
 • Melding product klacht
  Mogelijke klachten over producten dienen voor de plaatsing van de materialen gemeld te worden. Klachten over zichtbare gebreken moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 24 uren na ontvangst van de goederen. De aangifte van mogelijke kosten dient steeds aangetekend te gebeuren.