Aanvullende en logistieke verkoopsvoorwaarden Stradus NV

Alle verbintenissen van Stradus NV zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden, voor zover er niet schriftelijk van afgeweken wordt.

ALGEMEEN

 • Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de offertes en orderbevestigingen zijn van toepassing.

 • Instelkosten productie

Voor het in productie nemen van kleine hoeveelheden, projectspecifieke producten en spoedbestellingen gelden volgende voorwaarden:

Voor deze producten dienen de hoeveelheden nauwkeurig te worden bepaald en de bestelde hoeveelheid moet volledig afgenomen worden. Bij het einde van het werk zullen niet afgenomen hoeveelheden aangerekend worden. Deze producten blijven gedurende 3 maanden na het einde van het werk als eigendom van de koper op onze terreinen ter beschikking.

Als de te produceren hoeveelheid kleiner is dan onderstaande minimumhoeveelheden worden er 875€ instelkosten aangerekend:

 • Stenen: 500 m²
 • Tegels: 500 m²
 • Lineaire elementen: 250 m

De minimale productiehoeveelheden bedragen 150 m² voor stenen en tegels en 150 m voor boordstenen.

LOGISTIEKE VOORWAARDEN

Afhalingen

 • Hoe bestellen?

Om een vlotte afhaling van de door u gewenste materialen op onze terreinen te garanderen, vragen wij u om bestellingen of afroepen minimum 24u op voorhand per e-mail door te geven op transport@stradus.be, of gebruik te maken van onze afroepapplicatie.

Gelieve het offerte- of ordernummer, de laadplaats en het tijdstip van afhaling duidelijk te vermelden.

 • Wijzigingen en annuleringen

Afhalingen voor een volgende werkdag kunnen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden na 14 u (dag -1).

Alle kosten door laattijdige wijzigingen of annuleringen worden doorgerekend aan de klant.

 • Risico

Bij afhaling van goederen op onze bedrijfsterreinen is Stradus NV niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen.

Leveringen

 • Hoe bestellen?

Om een stipte levering van de door u bestelde materialen te garanderen, vragen wij u om alle bestellingen of afroepen per e-mail door te geven op transport@stradus.be, of gebruik te maken van onze afroepapplicatie.

Bestellingen of afroepen van volle vrachten minimum 48u (dag -2) op voorhand plaatsen, leveringen voor het 1ste werk (lossen tussen 7u en 9u ’s morgens) altijd vóór 10u de dag ervoor (dag -3) doorgeven.

Levertermijnen worden door de onze transportafdeling steeds naar best vermogen bepaald afhankelijk van de beschikbaarheid van vrachtwagens.

Gelieve het gewenste tijdstip van levering, het leveradres alsook de contactgegevens (mobiel nummer) van de plaatser, werfleider of de klant steeds duidelijk te vermelden.

 • Wijzigingen en annuleringen

Leveringen voor een volgende werkdag kunnen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden na 14 u (dag -1).

Alle kosten door laattijdige wijzigingen of annuleringen worden doorgerekend aan de klant.

 • Toeslagen onvolledige vracht

Per levering wordt een toeslag aangerekend bij elke onvolledige vracht:

Vracht minder dan 6 ton

€ 120

Vracht meer dan 6 ton maar minder dan 23 ton

€ 60

 

 • Toeslagen extra losplaats

Voor meerdere losplaatsen bij leveringen gelden volgende toeslagen:

De 1ste losplaats

Geen toeslag

Extra losplaatsen

€ 60

 

 • Toeslagen wachttijd bij het lossen

Indien er wachttijden voorkomen bij het lossen van de goederen op de plaats van de bestemming gelden volgende toeslagen voor elk type vrachtwagen:

Wachttijd minder dan 30 minuten

Geen toeslag

Wachttijd meer dan 30 minuten

€ 15/15 minuten

Retours

 • Retour van producten

Materialen worden enkel retour genomen na akkoord van Stradus NV en dat onder volgende voorwaarden:

 • De materialen zijn onbeschadigd en in originele, niet aangebroken verpakking.
 • De materialen zijn maximaal 3 weken voorheen geleverd of afgehaald.
 • De producten zijn voorraadproducten.

 

 • Projectspecifieke producten op bestelling gemaakt

 Producten die op de offerte en orderbevestiging voorzien zijn van *** zijn geen  voorraadproducten en worden enkel op bestelling      geproduceerd. Deze producten dienen in hun totaliteit afgenomen te worden en retours van deze producten worden niet aanvaard.

 • Toeslagen retour van materialen
 • Transporttoeslag: wordt bepaald door onze transportafdeling rekening houdend met gewicht en afstand.

 

 • Retour van waarborgpallets
  Waarborgpallets worden enkel retour genomen en aan 11,5 euro/stuk gecrediteerd na controle door een externe en onafhankelijke firma. Om een grote uitval van palletten uit te sluiten dient men bij de retour rekening te houden met volgende punten: 
  • de pallets zijn EURO of waarborgpallets met de originele identificatie
  • de pallets worden in goede staat en per soort zorgvuldig gestapeld retour geleverd.

Omschrijving

Afmeting

Waarborg

Identificatie op pallet

EURO waarborgpallet

120 x 80

€ 12,50

EURO

Waarborgpallets

 

€ 12,50

MKAV of Marlux

Wegwerppallet

Diverse

geen waarborg

geen identificatie

 • Retour bij levering

Indien bij levering van materialen op plaats van bestemming andere materialen of waarborgpallets retour dienen genomen te worden, dan wordt dit duidelijk vermeld op de bestelling. Enkel na akkoord van onze transportafdeling zullen deze retour genomen worden, afhankelijk van de routeplanning van de vrachtwagen.

 • Logistieke klachten

Problemen bij levering (verkeerd tijdstip, wachttijden, e.a.) dienen ten laatste 24u na levering gemeld te worden bij onze transportafdeling. Mogelijke kosten door logistieke klachten dienen steeds per aangetekend schrijven te worden gemeld.