Niet alleen willen we bij Stradus Infra een voortrekkersrol spelen in innovatie. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen zit verankerd in onze genen. Vandaar zijn onze innovatieprocessen steeds gericht op duurzame toepassingen. Met ons gamma Street Care brengen we bijvoorbeeld oplossingen met het oog op een beter leefmilieu, waaronder een uitgebreid gamma waterdoorlatende bestrating.

Waterdoorlatende bestrating vormt een uitstekende oplossing voor zowel wateroverlast als uitdroging van de bodem, twee groeiende milieuproblematieken binnen de openbare ruimte die beiden worden veroorzaakt door een steeds dichtere bebouwing gepaard met een toename aan verharde oppervlakken. Hieronder zetten we enkele van onze innovaties binnen dit gamma in de kijker.

Greenbrick

Greenbrick laat toe de gekozen bestrating door te trekken, maar deze te verzachten met groen. Dit om een verharde zone geleidelijk naar een groene zone te laten overlopen en/ of om grote verharde oppervlakten waterdoorlatend te maken.

Greenbrick is een holle steen gemaakt van kunststof te combineren met betonstraatstenen van het formaat 21x10.5x8 cm. Door hier en daar de betonstraatstenen te vervangen door Greenbrick verkrijgt u een groen resultaat en wordt tegelijkertijd het verband gewaarborgd. Greenbrick zorgt voor een esthetische halfopen verharding en is geschikt voor licht verkeer.

Hydro Lineo

Opteert u voor het gebruik van waterdoorlatende bestrating uit puur beton? Of wil u sowieso eerder een lijnpatroon creëren?  Dan vormt Hydro Lineo misschien het antwoord. Met deze nieuwe betonstraatsteen met verbrede voeg realiseert u een waterdoorlatende bestrating waarbij betonnen lijnen zich afwisselen met gras- of grindlijnen.

Hydro Lineo is verkrijgbaar in 2 modellen. De Hydro Lineo 22 heeft een begroeibaar oppervlak van 22 % daar waar dit bij de Hydro Lineo 40 40% bedraagt. Zowel een uitvoering met standaard als Saxum structuur is mogelijk. Hydro Lineo is bovendien conform het PTV 122.

Ecoroc

Bij deze willen we ook even onze Ecoroc nog een keer onder de aandacht brengen. Deze steen met verbrede voeg in vierkant formaat meet 15x15x8 cm en is verkrijgbaar zowel in standaard als Saxum uitvoering. Met deze laatste uitvoering geeft u net weer wat meer cachet aan de uitstraling van een waterdoorlatende oppervlak.

Groensteen

Onze groensteen geeft een visueel resultaat dat vergelijkbaar is met dat van Ecoroc. Deze steen met formaat 25x25x8 cm vindt u reeds langer in ons gamma ventilatietegels. De groensteen heeft immers ventilatiegaten aan de buitenzijden. Deze gaten fungeren echter ook perfect als infiltratiegaten.