De nieuwe GDPR wetgeving is al enkele maanden van kracht. Uiteraard gaan ook wij op een correcte manier om met de gegevens van onze contactpersonen en kan u zich – als u onze nieuwsbrief niet langer zou wensen te ontvangen – te allen tijde hiervoor uitschrijven.

Wat betekent dit concreet?

We zorgen voor een strikte naleving van de regels met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in het belang van het respect van de persoonlijke levenssfeer. Concreet betekent dit het volgende:

  • U hebt op elk moment toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt deze altijd aanpassen of verwijderen indien nodig.
  • Wij zullen geen persoonlijke informatie aan derden verkopen of verstrekken tenzij de wet ons hiertoe verplicht of bij beslissing van de ter zake bevoegde rechtbanken.
  • Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  • We verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.