Waterdoorlatende bestrating wint steeds meer aan belang. De klimaatverandering brengt immers niet alleen periodes van hitte met zich mee, eveneens worden we almaar vaker geconfronteerd met hevige warmteonweders en aanhoudende regenbuien. Dankzij de combinatie met een voortschrijdende verstedelijking - waardoor de bebouwing en de verharding van oppervlakken voortdurend toeneemt - blijkt het rioleringsnetwerk steeds vaker overbelast met wateroverlast als gevolg. Steden en gemeenten zijn genoodzaakt maatregelen te nemen.

Waterdoorlatende bestrating was lang niet echt populair gezien de beperkte creativiteit die het in ontwerp toeliet en het feit dat de toepassing vaak zorgde voor een minder goede begaanbaarheid van de verharding. Steeds meer komen er concepten die door hun originele vormgeving meer ontwerpvrijheid brengen en een afwisseling in patronen mogelijk maken zodat de verharding daar waar nodig zonder wegzakkende hakjes bewandeld kan worden.

Enkele concepten in de kijker:

Hydro Lineo

Hydro Lineo is een concept van drie verschillende modellen met een uniforme buitenmaat, wat ze onderling uitwisselbaar maakt. Enkel de breedte van de verbrede voeg – waarmee men gras- of grindlijnen creëert - varieert. Dit laat toe vloeiend over te gaan van een gesloten naar een open bestrating en te spelen met lijnen en patronen, gaande van neutraal tot zeer expressief. Stradus Infra sleepte in 2015 met Hydro Lineo een Febe Elements Award in de wacht.  

Square & Square Cross

De uitstraling van Square komt overeen met dat van een mozaïek dat telkens op onvoorspelbare wijze van samenstelling verandert. De grasvlakken zijn zo groot mogelijk gemaakt (20x20 cm) om de meest optimale groeiomstandigheden te bieden.

De Square (60x30x10 cm) maakt het samen met het hulpstuk Square Cross (30x30x10 cm) mogelijk om met één enkele steen drie patronen te creëren, die telkens een heel andere ervaring voor het oog betekenen.

De Square Cross kan ook als een op zichzelf staand element worden toegepast. Door de Square Cross gedeeltelijk in elkaar te haken, ontstaat een stabiel legpatroon met gaten van 10x10 cm. Door een naastliggende rij iets te verschuiven vallen de elementen helemaal in elkaar waardoor dichte looppaden ontstaan.

Ook kan u - zonder het gekozen patroon robuust te doorbreken - te midden van de open verharding een gesloten verharding creëren door in de open ruimtes tussen de Square stenen standaard betontegels van 20x20 cm te plaatsen. Op dezelfde manier markeert u parkeervakken, wat de leesbaarheid van de verharding ten goede komt.

Virage

Virage is een tegel met afmetingen 30x30x12 cm. De innovatieve vormgeving maakt het mogelijk met één en dezelfde tegel diverse originele en verrassende patronen uit te werken – van excentrieke cirkels over speelse golven tot organische kronkels. Het evenwicht tussen beton en gras of grind creëert een lijnenspel waarmee u aan elke oppervlakte een opmerkelijk karakter en design kan geven. Virage was winnaar van een FEBE Elements Award in 2014. 

Raadpleeg ons gamma waterdoorlatende bestrating op onze productzoeker.