Bij de toepassing van grasbetontegels ontstaat vaak een vaststaand straatbeeld en zijn weinig variaties mogelijk. De nieuwe Square (60x30x10 cm) maakt het mogelijk om met één enkele steen drie patronen te creëren. Bovendien kan nog met het hulpstuk Square Cross (30x30x10 cm) gecombineerd worden, een element dat overigens ook op zichzelf staand kan worden toegepast. U hoort het goed, Square biedt ontzettend veel ontwerpvrijheid.

Onvoorspelbare mozaïeken met een natuurlijk karakter

Bij elk verband waarin Square wordt toegepast ontstaat een eigen nuance in het straatbeeld. De uitstraling van Square komt overeen met dat van een mozaïek dat telkens van samenstelling verandert. Die opvallende verschijning geeft een natuurlijk karakter aan de bestrating door de onvoorspelbaarheid van de patronen.

De Square heeft een begroeibaar oppervlak van 33% en voor de Square Cross bedraagt dit 20%. De grasvlakken zijn bovendien zo groot mogelijk gemaakt (20x20 cm) om de meest optimale groeiomstandigheden te bieden. Square leent zich bijgevolg perfect voor een flexibele toepassing in parkeervelden, pleinomgevingen en recreatiegebieden.

Drie verbanden, drie ervaringen

Alle combinaties van Square zijn toepasbaar als halfsteensverband. Dit is voor dit formaat grasbetonsteen het sterkst. U kan er drie beelden mee samenstellen, die telkens een heel andere ervaring voor het oog betekenen.

  • Halfsteens – in dit verband liggen alle grasbetonstenen in dezelfde richting in een halfsteensverband. De gaten die ontstaan zijn 20x20 cm en 10x20 cm en deze liggen om en om op de X-as en de Y-as
  • Halfsteens-om-en-om – door om en om een rij te spiegelen ontstaat een ander beeld: de gaten liggen per soort naast elkaar
  • Wildverband – Square is vanwege zijn modulaire afmeting prima in wildverband te leggen. Zo ontstaat een rijk, speels en vrolijk oppervlak

Square Cross als hulpstuk of stand-alone

Hoewel de Square Cross ook fungeert als hulpstuk bij bovenstaande verbanden kan deze steen prima als een op zichzelf staand element worden toegepast. Door de Square Cross gedeeltelijk in elkaar te haken, ontstaat een stabiel legpatroon met gaten van 10x10 cm. Door een naastliggende rij iets te verschuiven vallen de elementen helemaal in elkaar waardoor dichte looppaden ontstaan.

Square als gesloten verharding

In functie van de toegankelijkheid is het handig hier en daar stukken gesloten verharding te voorzien. Dit kan met Square zonder het gekozen patroon robuust te doorbreken. Door in de open ruimtes tussen de Square stenen standaard betontegels van 20x20 cm te plaatsen, legt u heel eenvoudig een looppad aan of kleine pleintjes te midden van de open verharding. Op gelijkaardige wijze markeert u parkeervakken, wat de leesbaarheid van de verharding ten goede komt.