We kunnen niet langer naast de klimaatverandering kijken. De extreme wateroverlast eerder dit jaar is niemand onopgemerkt gebleven. Naast periodes van hitte worden we steeds meer geconfronteerd met hevige warmteonweders en aanhoudende regenbuien. Dankzij de combinatie met een voortschrijdende verstedelijking - waardoor de bebouwing en de verharding van oppervlakken voortdurend toeneemt - blijkt het rioleringsnetwerk steeds vaker overbelast met wateroverlast als gevolg. Besturen zijn genoodzaakt maatregelen te nemen om onze steden en gemeenten klimaatbestendig te maken.   

Een combinatie van initiatieven  

De oplossing ligt  in een combinatie van oplossingen. Zo kan men meer openbaar groen voorzien en het volume verharde oppervlaktes beperken. Ook is een optimalisatie van het waterbergend vermogen aangewezen, wat kan door de aanleg van wadi’s of ondergrondse voorzieningen voor waterberging en -infiltratie. Bovendien hebben ook waterpasserende en -doorlatende verhardingen steeds meer succes. Hierbij wordt het water gebufferd - zowel in de bestrating als in de fundering-, waardoor het langzaam kan infiltreren in de bodem.

Waterdoorlatende verhardingen: divers en groen  

Naast betonstraatstenen met drainageopeningen zijn er betonstraatstenen met verbrede voeg, poreuze betonstraatstenen en grasbetontegels. De toepassing van waterdoorlatende verhardingen zorgt niet alleen voor de beperking van wateroverlast. Tevens verbetert het de bodemkwaliteit, zorgt het voor meer veiligheid en draagt het bij aan een groene uitstraling van het openbaar domein.  

Ontwerpvrijheid en begaanbaarheid niet langer een probleem  

Desondanks is men bij de inrichting van belangrijke plaatsen in het publiek domein  vaak terughoudend ten aanzien van dit type bestrating gezien de beperkte ontwerpvrijheid. Ook zijn bepaalde types waterdoorlatende verhardingen minder gunstig voor wat betreft de begaanbaarheid en de toegankelijkheid. Als marktleider in dit gamma heeft Stradus Infra ook hiervoor antwoorden.  

Volgende waterdoorlatende innovaties hebben expliciet oog voor de ontwerpvrijheid en het aspect begaanbaarheid.  

  • Hydro Lineo is een concept van drie verschillende modellen met een uniforme buitenmaat, wat ze onderling uitwisselbaar maakt. Enkel de breedte van de verbrede voeg – waarmee men gras- of grindlijnen creëert - varieert. Dit laat toe vloeiend over te gaan van een gesloten naar een open bestrating en te spelen met lijnen en patronen, gaande van neutraal tot zeer expressief. Hydro Lineo biedt zo een uitgebreide ontwerpvrijheid en maakt het mogelijk waar nodig looplijnen te creëren en zo plaatselijk de begaanbaarheid te laten primeren op de waterdoorlatendheid. Om die reden sleepte Stradus Infra in 2015 met Hydro Lineo een Febe Elements Award in de wacht.  
  • Tevens een opvallende innovatie is Greenbrick. Greenbrick staat voor een holle steen uit kunststof (HDPE) die opgevuld wordt met teelaarde en afwisselend met gewone betonstraatstenen zorgt voor een combinatie van open en gesloten verharding. Greenbrick ‘stenen’ zijn voorzien van twee kunststof clipjes waarmee ze aan elkaar kunnen worden geklikt met een strakke aansluiting als resultaat. Het aandeel open verharding en de vorming van patronen ligt volledig in handen van de ontwerper.
  • Dankzij de originele, innovatieve vormgeving van de grasbetontegel Virage, creëert men op eenvoudige wijze meerdere verrassende patronen. Virage was winnaar van een FEBE Elements Award in 2014.     

Een overzicht van ons hele gamma waterdoorlatende bestrating inclusief bijbehorende bestekomschrijvingen vindt u op onze productzoeker.