Sinds 1 januari 2015 mogen steden, gemeenten, OCMW's en andere openbare diensten slechts nog in zeer beperkte gevallen pesticiden gebruiken bij onkruidbestrijding. De gangbare alternatieven zoals branden, borstelen of stomen zijn arbeidsintensief en vergen meermaals per jaar herhaling. Hierdoor zien we in het straatbeeld steeds meer slecht onderhouden plaatsen waar het onkruid  in alle vrijheid woekert. Onkruidbestrijding is echter een absolute noodzaak, wil u onveilige situaties, beschadigingen aan de bestrating en ontevreden inwoners voorkomen.

Nevergreen onkruidvrije bestrating - een combinatie van stenen met verbrede voeg en een hoogwaardige onkruidwerende voegmortel - biedt een ideale oplossing. Niet alleen is het op termijn een stuk goedkoper, u bespaart er vooral veel tijd en energie mee.

De belangrijkste voordelen van Nevergreen op een rijtje.

  • Nevergreen vergt slechts een éénmalige investering, zowel wat betreft kosten als inzet van arbeid voor het onderhoud van uw verhardingen. Nevergreen voorkomt immers onkruid in plaats van het herhaaldelijk te moeten bestrijden.
  • Het is een milieuvriendelijke oplossing daar waar branden, borstelen en stomen nog steeds een belasting op het milieu vormen.
  • Nevergreen is een veilige oplossing terwijl alternatieve methoden niet zonder gevaar zijn. Dit artikel toont meteen een voorbeeld.
  • Het concept is zeer snel te plaatsen en indien u het invoegen overlaat aan onze erkende aannemer geeft deze 10 jaar garantie.
  • De stenen zijn bovendien opbreekbaar.
  • Naargelang de situatie kan u kiezen tussen een epoxy- of een cementgebonden voegmortel.
  • En zowel de stenen als de cementgebonden voegmortel zijn conform standaardbestek 250.

Wenst u meer informatie?