Voor het tweede jaar op rij organiseert Infopunt Publieke Ruimte, het vroegere Steunpunt Straten, het Congres en Forum Publieke Ruimte. Dit op donderdag 19 mei in het congrescentrum Lamot te Mechelen. Het evenement vindt zijn oorsprong in het lezingenprogramma van de Dag van de Openbare Ruimte - dat in opdracht van de beursorganisator sinds 2005 wordt gecoördineerd door Infopunt Publieke Ruimte (het vroegere Steunpunt Straten) – en biedt een boeiend programma voor iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten.

Dit jaar gaat aandacht naar de bonus van publieke ruimten. Het congresthema gaat in op het rendement of terugverdieneffect van publieke ruimten. Dit zowel op vlak van economie, stedenbouw, ecologie en maatschappij. En met een vakgebiedoverschrijdende invalshoek. Investeren in publieke ruimte zorgt immers voor een bonus waar alle betrokkenen – en niet in het minst de bewoners en gebruikers – de vruchten van plukken: een aangenaam stads- of dorpscentrum, een gezonde leefomgeving, verkeersveilige wegen, een bloeiende horeca en middenstand, een grotere biodiversiteit, een vlottere mobiliteit, minder overstromingen, … Kwaliteitsvolle publieke ruimte heeft onmiskenbaar een grote maatschappelijke relevantie.

Ook Stradus Infra zal op het congres aanwezig zijn. Mogelijk bent u geïnteresseerd in onze lezing wat betreft de ecologische bonus van de inrichting van onze publieke ruimten met behulp van prefab beton. Daarnaast vindt u ons uiteraard ook op het Forum Publieke Ruimte, de exporuimte die u op dezelfde locatie terug kan vinden en waar wij samen met een select aantal andere organisaties onze innovatieve diensten en producten voorstellen. De combinatie van het Forum met het gevarieerde congresprogramma met lezingen, workshops en projectpresentaties zorgt voor een mooi en evenwichtig dagprogramma.

Meer info over het programma vindt u weldra op www.publiekeruimte.info.