Verhoogde zichtbaarheid in het verkeer

Binnen ons Street Safe gamma bieden we voortaan ook een oplossing voor het verhogen van de zichtbaarheid voor weggebruikers. Dit onder de noemer Retroflex. Retroflex staat voor lijnvormige elementen, stenen en tegels voorzien van een deklaag met hoge reflectiewaarden.

Met Retroflex verhoogt u het zicht en de waakzaamheid van weggebruikers ter hoogte van kruispunten, op- en afritten van snelwegen, oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Bovendien leent Retroflex zich uitermate voor de optimalisatie van de veiligheid op fietspaden.

(Retro-) flectie getest

De lichtreflectie van Retroflex is getest volgens de norm EN 1436 en is vergelijkbaar met die van wegenisverf. Retroflex is een duurzaam concept dat bijdraagt aan de algemene verkeersveiligheid en bovendien CO²-energiebesparing in de hand werkt.

Meer informatie inclusief de resultaten van de testen op reflectie en retroflectie – uitgedrukt in RL en QD waarde – leest u in de Retroflex leaflet.

lealfet-retroflex-nl-web.pdf