Op vraag van het gemeentebestuur ontwierp Grontmij de dorpskernvernieuwing voor Moorslede. Die studie transformeerde de bestaande doortocht tot een aangename ontmoetingsruimte. Zowel de kerkomgeving als marktplaats kregen een complete make-over. 

Integrale aanpak

Grontmij ging voor een integrale aanpak waarbij de verkeerscirculatie werd herbekeken, de organisatie van parkeerplaatsen herschikt en de publieke ruimte ontdaan van overbodige ballast. Het ontwerp vertrok van twee plateaus: het groen plateau rond de kerk en het minerale plateau van de Marktplaats.

Twee plateaus

Het eerste plateau speelt in op het hoogteverschil rondom de kerk. Vandaag wordt dit reliëf duidelijk geaccentueerd met een grasvlakte en enkele nieuwe bomen. Die contrasteren mooi met de baksteenkleur van de kerk en versterken het serene karakter. Aan de Marktplaats voorzag Grontmij een grote ontmoetingsruimte aan de noordzijde, afgezoomd met een bomenrij. De kerk, het standbeeld van pater Lievens en het gemeentehuis blijven zo met elkaar verbonden. 

Multifunctioneel betonelement

Het marktplein is één grote vlakte die natuursteen combineert met beton. Er zijn twee betonnen elementen subtiel in verwerkt. In het element rondom de kerk zitten een toegangshelling, trappenpartij en een in de hoogte variërende boord geïntegreerd. Het vangt ook niveauverschillen op en vormt de overgang tussen het groene grasvlak en de natuursteenverharding.

Waterpartij

Op de Marktplaats herbergt het betonnen element een subtiele waterpartij met enkele zitbanken. Het zorgt voor een integratie met het bestaande beeld van pater Lievens. Kenmerkend voor het op maat gemaakt beton is het eenvoudige, zuivere lijnenspel. De spuitkoppen, afvoergoten, zitbanken en boomspiegels werden subtiel opgevangen en weggewerkt in het beton.