Als fabrikant van betonproducten is onze ecologische voetafdruk een feit, net als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zien het bij Stradus Infra als onze taak om zorg te dragen voor morgen en plaatsen daarom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal binnen ons beleid. Sinds 2012 is duurzaamheid een kernwaarde waarnaar ieder van onze medewerkers wordt geacht te handelen. Zorgen voor morgen doen we immers samen!

De afgelopen jaren namen we reeds tal van maatregelen om steeds meer op maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. Om transparant hierover te communiceren, publiceren we nu een MVO-rapport. Naast de reeds genomen maatregelen brengen we in dit rapport ook in kaart welke doelstellingen we ons zelf stellen om onze duurzaamheidsbelofte ook de volgende jaren verder waar te maken.

MVO is enkel haalbaar indien er een juiste balans is tussen milieugebonden, sociale en economische overwegingen. In dit 55 pagina’s tellende rapport - opgesteld volgens de GRI-richtlijnen - brengen we verslag uit over allerlei thema’s die hieronder thuis horen. Wist u bijvoorbeeld dat …

  • we zo veel mogelijk gebruik maken van alternatieve grondstoffen om onze CO2-footprint te verminderen? 
  • we tegen einde 2014 al onze producten zullen vervaardigen d.m.v. groene elektriciteit die voor 100% wordt opgewekt door windturbines en zonnepanelen op onze eigen site?
  • daar waar mogelijk onze grondstoffen worden aangeleverd via binnenwateren en we het gebruik van lichte vrachtwagens, die ons in staat stellen de CO2-uitstoot per ton met 25% te doen dalen, nog gaan opdrijven?
  • in kader van ons sociaal beleid een werknemer jaarlijks gemiddeld 40 uur opleiding krijgt en we gezien ons focus op veiligheid voor de periode 2012-2013 een jaarlijks gemiddelde van ruim 14 uur veiligheidstraining per werknemers haalden?

Benieuwd naar de verdere resultaten van onze inspanningen van de afgelopen jaren en de doelstellingen waaraan we momenteel werken? Download dan hier het MVO-rapport ‘Zorgen voor Morgen’.