Op de Weba-site in het Noorden van Gent werkt aannemer Aclagro NV momenteel aan de aanleg van een parking met ruim 700  parkeerplaatsen, goed voor 18.500 m². De parking komt er naar aanleiding van de uitbreiding van de commerciële site  met een nieuwe Decathlon winkel die in het najaar zal openen. De komst van deze vestiging in Gent betekent voor de Franse sportwinkelketen het 17de filiaal in België en meteen ook het eerste in de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Renovatie van fabrieksgebouw gepaard met heraanleg parking

Weba wist Decathlon te overhalen zich te vestigen op deze site en investeert zelf ca. 5 miljoen euro in de renovatie van het voor Decathlon bestemde gebouw. Het betreft een oud fabrieksgebouw gelegen naast het gebouw van meubelgigant Weba zelf, dat zal worden omgebouwd met behoud van zijn karakteristieke kenmerken. De parking dient voor gemeenschappelijk gebruik en wordt daarom volledig heraangelegd. Het globaal masterplan voor de gehele site – de parking inbegrepen - ligt in handen van Abscis Architecten.

 

Veiligheid door scheiding van logistieke en bezoekersstromen

Centraal bij de herinrichting staan veiligheid en duurzaamheid. Heinz Rigole, architect-ruimtelijk planner bij Abscis Architecten, licht toe: “Om de veiligheid van de klanten op de parking te garanderen, voorziet het masterplan om de logistieke afwikkeling van beide winkels te verplaatsen naar de Vliegtuiglaan.  De laadkade voor de klanten is op haar beurt verplaatst van de Vliegtuiglaan naar de nieuwe parking gelegen aan de achterzijde van het gebouw om zo de verschillende verkeersstromen - logistiek versus klanten - te scheiden.  Om de winkels op een veilige manier met elkaar te verbinden, komt tussen de ingangen van beide winkels een verkeersvrije wandelzone - een ‘Ramblas’.  Deze ‘Ramblas’ moet naast een louter functionele verbindingsfunctie ook een recreatieve invulling met een ‘playground’ voor Decathlon, fietsenstallingen en zitgelegenheden.”

 

Duurzame gedachte doorgetrokken in het gehele masterplan

Ook duurzaamheid kreeg de nodige aandacht binnen het masterplan. Het gebouw waarin Weba zelf is gevestigd, werd in 2006 grondig gerenoveerd tot een duurzaam gebouw waarbij de focus lag op het gebruik van zonnepanelen, duurzaam isoleren en de opvang van regenwater. Weba trekt deze duurzame gedachte nu verder in de ontwikkeling van de site. Heinz Rigole vat samen hoe dit zich vertaalt naar de inrichting van de parking: “Eerst en vooral is gekozen voor een zo maximaal mogelijk waterdoorlatende parking met hieronder een waterbufferende fundering.  Enkel de rijwegen in asfalt zijn niet waterdoorlatend, maar deze wateren af naar de groenzones. Op de parking komen meer dan 100 bomen in groenzones die ook dienen voor afwatering naar de parking. Bovendien zal het meest intensief gebruikte deel van de parking, samen met de ‘Ramblas’, verlicht worden met LED-verlichtingstoestellen.  Dat zorgt voor een zeer laag energieverbruik. Tot slot komen op de parking in de toekomst ook elektrische laadpunten voor auto’s en fietsen.”

 

Poreuze betonstraatstenen in twee kleuren

 Heinz Rigole: “Als waterdoorlatende verharding kozen we voor poreuze betonstraatstenen. Deze komen van Stradus Infra. De ‘Ramblas’ wordt aangelegd met grijze Accédo stenen, in harmonie met de grijze architectonische beton die aan de ingangen van beide winkels te zien zijn. Voor de parking zelf maken we gebruik van antracietkleurige Accédo’s, aansluitend op de rijwegen in asfalt.”