De focus op een duurzaam energiebeheer vormt een belangrijke peiler binnen de duurzaamheidsvisie van CRH Concrete Belgium, waarvan Stradus Infra deel uit maakt. Nu al kopen we enkel groene energie in. Bovendien zullen we op korte termijn met deze groep van bedrijven al onze betonproducten vervaardigen d.m.v. groene elektriciteit die voor 100% wordt opgewekt door windturbines en zonnepanelen op onze eigen sites.  

Voor onze vestiging te Gent, gelegen aan de zeehaven, bleek windenergie ideaal. Daarom bouwden we samen met Luminus een windmolen op ons eigen terrein. Op de site worden jaarlijks 160.000 ton betonproducten gemaakt voor de tuin- zowel als de publieke markt, goed voor een verbruik van 1700 MWh. De windturbine, sinds enkele maanden operationeel, produceert met zijn vermogen van 3,4 MW op jaarbasis 7000 MWh, waarvan we ongeveer 20% zelf verbruiken. De overige 80% komt op het distributienet terecht.

Jaarlijks zal door de plaatsing van de windturbine 3.000 ton CO2 vermeden worden in vergelijking met een thermische centrale. Dit komt neer op de gemiddelde uitstoot van meer dan 1300 wagens. Bovendien is deze windturbine één van de eersten die Luminus in samenwerking met een bedrijf op privégrond bouwt. Reden te meer voor een officiële viering. In bijzijn van de burgemeester van Gent, Daniel Termont, werd de windmolen afgelopen woensdag, 4 december, dan ook officieel ingehuldigd.

Bekijk het filmpje en ontdek meer over dit windmolenproject. De foto’s hiernaast brengen dan weer de sfeer van de inhuldiging tot bij u.