U hebt ze misschien al zien rijden … de lichte vrachtwagens die onze producten tot op de werf brengen. De slogans op de cabines vatten het concept kort samen. Minder ballast, minder CO2!   

 

Tot 25% minder CO2-uitstoot

Doordat de uitrusting van de vrachtwagens is geoptimaliseerd in functie van het transport van stenen zijn ze ontdaan van alle overbodige ballast en hebben ze een eigengewicht dat - afhankelijk van de situatie - tot 5 ton lager ligt dan gemiddeld. Hierdoor kunnen ze per rit 20% meer vracht vervoeren en daalt de CO2 -uitstoot met wel 25%. 

 

Ook onze klanten vinden het een super initiatief

Hiermee zetten we niet alleen onze eigen visie op duurzaam transport kracht bij, maar proberen we ook tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten. “Ikzelf vind het een super initiatief gezien het verlaagde aantal benodigde vrachten het milieu ten goede komt” stelt Paul Fettweis, aannemer en vaste klant bij Stradus Infra. “Bovendien ervaren we zelf als klant ook tal van rechtstreekse voordelen. Stradus Infra kan met zo een lichte vrachtwagen per vracht 160m² stenen in plaats van 130m² laden. Dit betekent dat we minder tijd op de werf verliezen aan het lossen en we dus ook minder verkeershinder veroorzaken. Bovendien komt de laadhoeveelheid exact overeen met wat onze ploeg van 3 arbeiders op een dag kan verzetten. Er moet bijgevolg maar één vracht per dag komen en we moeten op de werf minder ruimte voorzien om de geleverde vrachten te stockeren. Wij zijn dus zelf vragende partij voor belevering met dit type vrachtwagens.”

 

Actief op zoek naar verdere optimalisaties

“De kraan van de lichte vrachtwagen kan niet zo ver van de wagen lossen, enkel net naast de wagen. Het concept van de lichte vrachtwagen zou nog interessanter worden indien men hier een oplossing voor kan vinden” zegt Paul Fettweis. Samen met onze zusterbedrijven, een aantal transporteurs en constructeurs zoeken we momenteel dan ook actief naar verdere optimalisaties. Zo streven we er naar op korte termijn de beperkingen van de kraan van dit type vrachtwagen te kunnen wegwerken zodat we de inzet van de lichte vrachtwagens geleidelijk aan verder kunnen uitbreiden.