Bij Stradus Infra zijn we ons bewust van onze ecologische footprint en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook een bewuste bedrijfskeuze.

 

Energie als één van de drie belangrijke pijlers

Met tal van concrete initiatieven en acties beogen we duurzame groei en trachten we te zorgen voor morgen! Binnen onze duurzaamheidsvisie vormen energie, transport en product drie belangrijke pijlers.

Het hoeft geen betoog dat Stradus Infra als fabrikant van prefab betonproducten veel energie verbruikt. Vandaar onder andere de sterke focus op een duurzaam energiebeheer.

 

100% groene energie opgewekt op eigen sites

Binnen CRH Concrete Belgium, de groep waarvan Stradus Infra deel uitmaakt, kopen we nu al enkel groene energie in. Bovendien zullen we op korte termijn met deze groep van bedrijven al onze betonproducten vervaardigen d.m.v. groene elektriciteit die voor 100% wordt opgewekt door windturbines en zonnepanelen op onze eigen sites. Eind 2014 telt CRH Concrete Belgium, verspreid over de verschillende sites, zes windmolens en 1,8 hectare zonnepanelen.

 

Green electricity logo

Om het belang van hernieuwbare energie te onderstrepen hebben we een ‘green electricity logo’ in het leven geroepen. Hiermee hopen we de boodschap uit te dragen naar al onze stakeholders, zowel klanten, publieke overheden en consumenten als aannemers, leveranciers en studieburelen. Want de focus voor een duurzaam leefklimaat belangt ons allen aan.